Denonco rastet abuzive!

Në zbatim të Vendimit Nr. 473, datë 1.6.2017 të Këshillit të Ministrave, “PËR MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES APO PËRDORIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, GJATË PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË PËR VITIN 2017, pika 14, Garda e Republikës së Shqipërisë vendos në dispozicion të publikut kontaktet si më poshtë në mënyrë që çdo qytetar të denoncojë çdo shkelje që lidhet me punonjësit e Institucionit mbi përfshirjen e tyre në veprimtari politike  apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje. Jeni të lutur të denonconi me fotografi çdo rast abuziv.

E-mail: institucioni@garda.gov.al

Tel: 042274547

Cel. Whatsapp, Viber: +355 69 41 18 345

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.