Vizita e Ministrit të Brendshëm në Gardë

slider


Sot, në kuadër të prezantimit me Gardën e Republikës, Ministri i Brendshëm, Z.Sandër Lleshaj, zhvilloi një takim me Komandantin e Gardës, Gjeneral Gramos Sako. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe drejtuesit e të gjitha strukturave. Qëllimi i këtij takimi ishte njohja me arritjet e deritanishme, objektivat për të ardhmen dhe problematikat e hasura gjatë punës së përditshme.

Pas fjalës së rastit të mirëseardhjes që Gjeneral Sako mbajti në nisje të këtij takimi, u shfaq një prezantim i shkurtër disa minutësh për Gardën e Republikës dhe punën e saj të përditshme. Në vijim të takimit u diskutua nga paneli i drejtuesve të strukturave mbi nevojat e punonjësve dhe vështirësitë që hasin gjatë realizimit të misionit dhe detyrave të secilit.

Një theks të veçantë Ministri i vuri nevojës imediate për të intensifikuar trajnimet dhe sidomos ato të karakterit bashkëpunues me struktura të tjera të sigurisë në vend. Gjithashtu, nënvizoi nevojën e padiskutueshme për të patur punonjës me integritet të lartë në të gjitha strukturat e sigurisë, të cilët nuk bënin në asnjë rrethanë kompromise për besnikërinë ndaj ligjit dhe ndaj përkushtimit për detyrën fisnike që i është besuar të kryejnë. “Profesionalizmi është çelësi i çdo suksesi”- citoi më tej Ministri gjatë fjalimit të tij në këtë takim.

Ai premtoi mbështetje të plotë për Institucionin e Gardës dhe zhvillimin e takimeve pasuese për analiza të mëtejshme të arritjeve.
Në zbatim të porosive të lëna nga Ministri, Komandanti Gjeneral Sako urdhëroi menjëherë të kryheshin detyra të posaçme në përmbushje të porosive.

stema

© Garda e Republikës 2020 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.