Sqarim për mediat

slider

Sqarim i Gardës së Republikës për heqjen e ruajtjes së zotit S.Berisha

Në përgjigje të interesit të disa mediave, lidhur me truprojet e zotit Sali Berisha, Garda e Republikës informon se në zbatim të Nenit 5, të Ligjit Nr. 8869, datë 22.5.2003 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ku përcaktohet se Kryeministri i vendit përfiton shërbim ruajtje për një periudhe 3-vjeçare pas përfundimit të detyrës, është ndërprerë vijimi i mëtejshëm i këtij shërbimi.

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.