Trajnim “Krav-Maga Maor”


 

Në kuadër të trajnimit e specializimit të trupave specialë të Njësisë Speciale, nën kujdesin e shefit të Njësisë, u zhvillua trajnimi një javor me temën “Tematikat e avancuara të vëtëmbrojtjes Krav-Maga Maor’ nën drejtimin e instruktorit ndërkombëtar Ismet Mehmeti. Pas përfundimit të trajnimit të gjithë pjësëmarrësit u pajisën me certifikatë.

stema

© Garda e Republikës 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.