Njoftim për vende të lira pune

Garda e Republikës njofton hapjen e konkurrimit për vende të lira pune për punonjës oficerë dhe nënoficerë.

Duke klikuar në link do të gjeni bashkëlidhur të gjitha detajet për secilën kategori.

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.