Njoftim për vende të lira pune

Garda e Republikës njofton hapjen e konkurrimit për vende të lira pune për punonjës oficerë dhe nënoficerë. Duke klikuar në link do të gjeni bashkëlidhur të gjitha detajet për secilën kategori. NJOFTIM PER OFICERË NJOFTIM PËR NËNOFICERË