Rihapje aplikimesh

Njoftim për vende të lira pune

Garda e Republikës njofton rihapjen e procesit të konkurrimit për vende të lira pune për punonjës oficerë dhe nënoficerë.

 

Duke klikuar në link do të gjeni bashkëlidhur të gjitha detajet për secilën kategori:

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.