Raportimi i monitorimit të buxhetit

Raportimi i monitorimit të buxhetit të Gardës së Republikës për katërmujorin e parë të vitit 2020:

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.