Punonjësit e Gardës së Republikës gjatë trajnimit në kursin e polumbarit.

stema

© Garda e Republikës 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.