Garda e Republikës njofton hapjen e konkurimit për vende të lira pune për punonjës të nivelit bazë.

Në link do të gjeni bashkëlidhur të gjitha detajet.

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.