Sektori i burimeve njerëzore në Gardën e Republikës, njofton se personat e poshtëshënuar kanë kaluar fazën e parë të seleksionimit për aplikimin që kanë bërë për punësim.
Në orën 0800 datë 23.11.2021, duhet të paraqiten në Qendrën e formimit profesional të Gardës, në Mullet, për të vazhduar fazën e dytë të testimit.
Me vete duhet të kenë: mjet identifikimi, mjet për të shkruar (stilolaps) dhe uniformë sportive për testim.

Bashkëlidhur është lista e fituesve të fazës së parë të konkurimit.

  • Lista e fituesve të fazës së parë
  • stema

    © Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.