Në datën 22.11.2021 u zhvillua testimi i kandidatëve për punësim në Gardën e Republikës, për punonjës në nivelin bazë.

Kandidatët fitues do të ndjekin kursin e formimit në Kolegjin Profesional të Formimit Policor, në Akademinë e Sigurisë.

 

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.