Garda e Republikës shpall njoftimin për 50 vende të lira, për punonjës të nivelit bazë (grada inspektor)

Kandidatët për punësim në Gardën e Republikës do të ndjekin kursin e formimit në Kolegjin Profesional të Formimit Policor, në Akademinë e Sigurisë.

Për informacion më të hollësishëm klikoni në link.

Informacioni i plotë

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.