Garda e Republikës shpall njoftimin për 20 vende të lira për punonjës të nivelit bazë, në funksionin trup shërbimi në Gardën e Republikës.

Kandidatët për punësim në Gardën e Republikës duhet të jenë ish punonjës të Gardës ose të strukturave të tjera me gradë (policia e shtetit, forcat e armatosura, policia e burgjeve etj).

Për informacion më të hollësishëm klikoni në link.
Informacioni i plotë

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.