Drejtori i Përgjithshëm

Drejtues Madhor Gramos SAKO

foto kolona test

Z. Sako ka lindur në Tepelenë, më 19 Janar, 1971.

Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Zoti Sako ka një eksperiencë të gjatë në fushën ushtarake.

Është diplomuar në Akademinë Ushtarake “Skënderbej”, ka përfunduar studimet në Akademinë e Rendit Publik dhe ka kryer studimet pasuniversitare në degën “E drejtë Penale”.

Ai është titulluar Oficer në vitin 1993.

Z. Sako gjatë karrierës së tij ka kryer trajnime të ndryshme si “Mbrojtja dhe Siguria e Personaliteteve te Larta Shtetërore”, “Menaxhimi i Integruar i Kufijve Shtetëror”, etj.

Eksperienca e tij nisi si Komandant Toge në Gardën e Republikës së Shqipërisë e duke vijuar më pas në pozicione të tjera si: Zëvendës Komandant Kompanie, Përgjegjës i Grupit të Ruajtjes së Ministrit ë Rendit Publik dhe Përgjegjës në Grupin e shoqërimit të Kryetarit të Kuvendit, Shef Seksioni në Drejtorinë e Ruajtjes së Personaliteteve të Larta Shtetërore, Specialist në Drejtorinë e Kufijve dhe të Migracionit.

Që prej 04.04.2016 mban gradën madhore Gjeneral i Gardës së Republikës.

Bazuar në pikën “f”, të nenit 68, të Ligjit 33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, që prej datës 1 Dhjetor 2021, i ekuivalentohet grada në Drejtues Madhor

stema

© Garda e Republikës 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.