Lidhje:

Kontakte:

+355 42274547
+355 42223156
Rruga e Elbasanit, pranë Pallatit të Brigadave, Tiranë.

© Garda e Republikës 2024 – Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara.