Kontakte

Kontakte:

Telefon: 042274547
Fax:        042223156

E-mail: institucioni@garda.gov.al

Adresa: Rruga e Elbasanit, Pallati i Brigadave, Tiranë.

stema

© Garda e Republikës 2020 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.