Vende Vakante

JANAR 2024- VENDE TË LIRA PUNE PËR PUNONJËS TË NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS

SHTATOR 2023 -VENDE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS

MARS 2023 -VENDE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS

NËNTOR 2022 -SHPALLJA E KANDIDATËVE FITUES PËR PUNONJËS TE NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS 

SHTATOR 2022 – VENDE TË LIRA PUNE PËR PUNONJËS TË NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS

NËNTOR 2021 -SHPALLJA E KANDIDATËVE FITUES PËR PUNONJËS TË NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS

TETOR 2021 -VENDE TË LIRA PUNE PËR PUNONJËS TË NIVELIT BAZË NË GARDËN E REPUBLIKËS