Misioni

MISIONI

Misioni i Gardës së Republikës është garantimi i sigurisë së personaliteteve shtetërore dhe objekteve në ruajtje, mision i cili nuk ndryshon në gjendje të fatkeqësisë natyrore, të jashtëzakonshme ose në gjendje lufte.

stema

© Garda e Republikës 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.