Aktivitete

STËRVITJE DIMËRORE

Stërvitja fizike periodike është një komponent i rëndësishëm në formimin e punonjësve të Gardës, e cila ndihmon në rritjen e profesionalizimit të tyre në aspektin

Lexo më shumë »