Business

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Garda e Republikës shpall njoftimin për 70 vende të lira për punonjës të nivelit bazë (Grada Inspektor). Bashkëlidhur janë kriteret dhe dokumentat që duhet të plotësojnë dhe paraqesin kandidatët deri në datën 26.01.2024.
Lexo me Shume

Ligje

With over a decade experience, we’ve established ourselves as one of the pioneering agencies in the region. We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple and easy communication.
Lexo me Shume

Dokumente dhe Raporte

With over a decade experience, we’ve established ourselves as one of the pioneering agencies in the region. We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple and easy communication.
Lexo me Shume