Kodi i sjelljes

Etika e punonjësit të Gardës së Republikës mbështetet në normat e përcaktuara në Vendimin nr. 777, datë 15.12.2022 “Për miratimin e Rregullores së Gardës së Republikës së Shqipërisë”, konkretisht në kreun XIX të saj “Normat dhe rregullat e sjelljes dhe të etikës”.