Vizita e Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Popullore të Kinës