Komandanti

  Z. Gramos Sako është në krye të Institucionit të Gardës së Republikës që prej Tetorit të vitit 2013.

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës

Revista Gardisti

Takimi i Kryeministrave të Rajonit

Dhurimi i gjakut

Kursi Special i Sigurisë

stema

© Garda e Republikës 2018 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.