Komandanti

  Z. Gramos Sako është në krye të Institucionit të Gardës së Republikës që prej Tetorit të vitit 2013.

Kalendari 2021

Botime

Programi i Transparencës

Trajnimi: “Dhënia e ndihmës së parë në rast aksidentesh”

Buletini

Buletini informativ, si pasqyrë e realizimit të detyrave dhe objektivave për vitin 2020

stema

© Garda e Republikës 2021 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.