Komandanti

  Z. Gramos Sako është në krye të Institucionit të Gardës së Republikës që prej Tetorit të vitit 2013.

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës

Revista Gardisti

GARDISTI
Organ periodik informues
Teoriko-Profesional

Aktivitete

Aktivitete

Aktivitete