NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Garda e Republikës shpall njoftimin për 70 vende të lira për punonjës të nivelit bazë (Grada Inspektor).

Bashkëlidhur janë kriteret dhe dokumentat që duhet të plotësojnë dhe paraqesin kandidatët deri në datën 26.01.2024.