Njoftime për publikun

Njoftime për publikun

Referuar Nenit 3 të VKM Nr 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, për publikimin e Njoftimit të Kontratës për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.
Lexo me Shume

Garda e Republikës shpall njoftimin

Garda e Republikës shpall njoftimin për 50 vende të lira për punonjës të nivelit bazë (grada inspektor) në Gardën e Republikës. Kandidatët për punësim në Gardën e Republikës do të ndjekin kursin e formimit në Kolegjin Profesional të Formimit Policor, në Akademinë e Sigurisë.
Lexo me Shume

NJOFTIMI I KONTRATËS PËR PUBLIKIM

Referuar Nenit 3 të VKM Nr 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, për publikimin e Njoftimit të Kontratës për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, në linkun më poshtë ndodhet ky njoftim në versionin PDF:
Lexo me Shume

DENONCO SHKELJE TË LIGJIT

Bazuar në urdhrin nr. 255, datë 22.02.2023 të Drejtorit të Përgjithshëm “Për ndalimin e pjesëmarrjes në veprimtari politike dhe monitorimin e sjelljes së punonjësve gjatë procesi zgjedhor Maj 2023”, si dhe Udhëzimit nr. 527/1, datë 22.02.2023 “Për monitorimin e sjelljes së punonjësve të Gardës së Republikës gjatë procesit zgjedhor Maj 2023”, dalë në zbatim të […]
Lexo me Shume