Njoftime për publikun

Model i CV Shqip

Model i CV Shqip. Për të shkarkuar modelin, kliko “Lexo më tepër”

Lexo më tepër

Si të shkruhet një kërkesë për punësim

Kërkesë për punësim. Për të shkarkuar modelin, kliko “Lexo më tepër”

Lexo më tepër

Denonco rastet abuzive!

Në zbatim të Vendimit Nr. 473, datë 1.6.2017 të Këshillit të Ministrave, “PËR MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES APO PËRDORIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, GJATË PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË PËR VITIN 2017, pika 14, Garda e Republikës së Shqipërisë vendos në dispozicion të publikut kontaktet si më poshtë në mënyrë që çdo qytetar të denoncojë çdo shkelje që lidhet me punonjësit e Institucionit mbi përfshirjen e tyre në veprimtari politike  apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati...

Lexo më tepër
stema

© Garda e Republikës 2017 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.