admin

Njoftim i Kontratës

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon “Njoftimin e kontratës”. 
Lexo me Shume

SAMITET 28-29 SHKURT 2024

Në datat 28 dhe 29 Shkurt, Shqipëria tërhoqi sërish vëmendjen mbarëkombëtare në angazhimin që ndërmori për të realizuar dy samite të njëpasnjëshme, me pjesëmarrje të lartë të liderëve europianë, të cilët i mikpriti në vend. Si çdo sipërmarrje e kësaj natyre, përpos organizimit të të gjithë detajeve insfrastrukturore nga strukturat shtetërore që angazhohen me evente […]
Lexo me Shume

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Garda e Republikës shpall njoftimin për 70 vende të lira për punonjës të nivelit bazë (Grada Inspektor). Bashkëlidhur janë kriteret dhe dokumentat që duhet të plotësojnë dhe paraqesin kandidatët deri në datën 26.01.2024.
Lexo me Shume

MESAZHI I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM ME RASTIN E FUNDVITIT

Të nderuar punonjës të Gardës së Republikës, Në vigjilje të përmbylljes së këtij viti, po ju drejtohem me një urim të sinqertë, duke dëshiruar më të mirat për secilin prej jush e familjet tuaja, në ciklin e ri që presim të nisim. Viti i ri po afron, e së bashku me të rilind natyrshëm shpresa […]
Lexo me Shume

Formulari i njoftimit të kontratës së nënshkruar

Bazuar në Nenin 3, të VKM Nr.1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës publikon formularin e njoftimit të kontratës së nënshkruar për procedurat në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
Lexo me Shume

Njoftim

Bazuar në nenin 3, të Vendimit nr.1170, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, Garda e Republikës bashkëlidhur këtij njoftimi, publikon dokumentin “Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër”.
Lexo me Shume